O nás

Od září 2016 spojilo vilémovské Dětské lesní centrum Dvoreček své síly s Dětským klubem Šalamounek z Chotěboře a vznikl tak Šalamounkův Dvoreček. Tento dětský klub pro děti od 3 do 6 let funguje každý den, tj. od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00, a je to alternativa předškolního vzdělávání v našem městě.

VÝCHODISKA A INSPIRACE

Objevujeme to, co je skutečné

V dětském klubu Šalamounkův Dvoreček chceme děti nechat prožívat a objevovat skutečný svět. Využíváme k tomu principy a metody waldorfské pedagogiky, filosofie lesních školek, ale i dalších pedagogických směrů a přístupů (montessori, ekologická výchova, výchova prožitkem, polytechnická výchova).

Rytmus jako protřeba malých dětí a denní rituály

Děti, které k nám chodí, zažívají ve školce během roku pravidelný rytmus (ne direktivní řád) v duchu přírodních cyklů a ročních svátků. Díky tomu není potřeba děti neustále usměrňovat, motivovat, získávat jejich pozornost. Celá třída, včetně dospělých průvodců, prožívá to, co se odehrává v přírodě a kolem nás. V září začínáme oslavou hojné sklizně, prožijeme společně Vánoce a zimní ztišení, poté vyneseme Morenu a přivítáme jaro. Než společně usedneme u svatojánského ohně, stihneme ještě mnohem více. Díky věkově smíšené skupině nevadí, že se celoroční program opakuje, starší děti, které už roční cyklus znají, prožívají novou roli a pomáhají mladším, jsou jim vzory a průvodci.

Sílu rituálů využíváme také během celého dne – každé ráno se vítáme, máme své básničky a písničky k různým činnostem (ranní svolávání: „Točí se zlatý hádek dokola kolem a svolává děti, pojďte honem sem.”; mytí rukou: „To jsou ruce, to jsou dlaně, voda s mýdlem patří na ně a po mýdle dobré jídlo a po mýdle zase jídlo.”; zpívání při uklízení hraček: „Uklízíme hračky, zpátky do krabičky, až ty hračky uklidíme, do kroužku se posadíme, hola hola hej, nikdo nemeškej.” ). Významné místo v denním programu zaujímá čtení pohádky v kruhu před obědem. Tyto stále se opakující činnosti nám pomáhají se během dne zastavit a prožít hlouběji věci, které bychom jinak jen tak přešli a přitom si to nezaslouží. Děti díky rituálům ví, co bude následovat, zklidní se a jsou skutečně schopné v tichosti naslouchat pohádce nebo na dálku poděkují mamince za to, že jim připravila výbornou svačinu. Tyto vzácné chvilky s dětmi nalézáme v běžném životě, v každodenním rytmu – neodkazujeme k žádnému náboženství nebo filosofii, tyto věci jsou svobodnou volbou každé rodiny a každého dítěte.
salamounkuv-dvorecek_pohadka_web

Před jídlem například rádi používáme jednoduchou básničku:

“Pět lištiček přiskákalo,
pět lištiček přichvátalo.
První v kamnech zatopila,
druhá rendlík postavila,
třetí kaši uvařila,
čtvrtá cukrem posypala,
pátá volá: „Dětičky, podejte si ručičky…”
(Děti si podají ruce a popřejí si: „Dobrou chuť.”)

Nebo jen jednoduše poděkujeme:

„Země nám to darovala,
Slunce nám to uzrálo.
Milá Země, milé Slunce,
děkujeme vám ze srdce.
Dobrou chuť.”

Díky tomu všechny děti počkají na ostatní kamarády, procvičíme prstíky a obědváme v příjemné a klidné atmosféře. Chceme, aby děti vnímaly, že jídlo není jen produkt, který přijede na tácu, že ho pro nás někdo připravil a že suroviny mají svůj původ a hodnotu. Zemi a Slunce chápeme jako obecné symboly bez náboženských souvislostí.

Výjimečnou událostí jsou oslavy narozenin. Dítě se pro tento den stává králem, na hlavu dostane korunu, okrášleno je i pláštěm. Z domova si přinese upečený dort, své fotografie od narození po současnost. V kruhu si vyprávíme o tom, jak to vypadalo, když bylo ještě miminkem, zpíváme narozeninové písně, říkáme přání, prohlížíme fotky. Celý den se tak lehce točí okolo něho (může si třeba vybrat, na jakou židličku si při svačince sedne, kam se půjde ven na výpravu apod.)

Příroda jako zdroj poznání

Dlouhé výpravy a pobyt v přírodě jsou další významnou charakteristikou Šalamounkova Dvorečku. Chceme dětem dopřát možnost objevovat a prožívat prostředí, ve kterém žijí. Pobyt venku je pro rozvoj motoriky nepostradatelný – děti se seznamují s nerovnostmi terénu, objevují rozměry prostoru a zapojují všechny smysly. Nejen z těchto důvodů věříme, že pobyt venku je pro děti nepostradatelný, a proto jej dětem dopřáváme každý den co nejvíce.
15032914_981147138663543_5137052406585172619_n

Fantazie a tvořivost – poklad, který můžeme získat pouze v dětství

V raném věku je ideální období pro rozvoj fantazie – nenabízíme proto dětem hračky, které jsou do detailu hotové, ale hračky z přírodních materiálů, vybízející k dotvoření a představám. Ve stejném duchu také tvoříme a vyrábíme. Často si jen hrajeme s barvou a objevujeme, co vznikne. Vzniklá díla nevystavujeme, tvoříme pro zážitek z tvoření, ne pro výsledek. Proto také ani výtvory ani malé tvůrce nehodnotíme a neopravujeme. Respektující výchova pro nás nejsou jen prázdná slova nebo naučené fráze.

Všestranný rozvoj – mít rád i to, co mi nejde

V naší činnosti podporujeme všestranný rozvoj dítěte a vyhýbáme se nadměrné specializaci a jednostrannosti. Stejnoměrně se rozvíjí rozum, cit a vůle (vše s ohledem na individuální potřeby dítěte) a v procesu učení jsou zapojovány a oslovovány všechny smysly. Podporujeme děti v jejich talentech a podporujeme je i v práci na jejich slabých místech.

Objevujeme – děti i průvodci se stále učí

Pedagog/průvodce se snaží dětem poskytovat vhodný vzor a nabízet jim smysluplnou činnost. Právě skrze pozorování, napodobování a zakoušení dítě utváří svou osobnost. Sám pedagog proto musí být připraven vyvíjet se a učit se s dětmi.

V současné době se program klubu inspiruje také metodami polytechnické výchovy – je pro nás doplněním tvořivé waldorfské pedagogiky, které nijak neodporuje, a naopak děti ještě všestranněji rozvíjí. Při jednoduchých praktických činnostech se děti učí badatelskému myšlení, stanovovat a ověřovat hypotézy (například můžeme jen tak házet různé předměty do vody a zkusit předem odhadnout, který se jak bude chovat, a pak to ověříme v praxi). Při tom všem si děti hrají, tvoří, pracují s nástroji a učí se základům jednoduchých řemeslných činností. Baví nás objevovat také ekologickou výchovu a výchovu prožitkem. Snažíme se orientovat v moderních i tradičních pedagogických směrech a nalézt to, co bude nejvíce vyhovovat nám a našim dětem.
14680741_964268387018085_4535843714948391843_n

Věkově smíšená skupina

Nedělíme děti do skupin podle věku. Smíšený kolektiv je přirozené prostředí, které přináší řadu benefitů. Podporuje kooperaci, mladší napodobují starší, ti naopak pomáhají mladším. Velmi pozitivně vnímáme i to, že sourozenci mohou zůstat pospolu.