Lidé

 Ve školním roce 2020/21 máme v Šalamounkově Dvorečku 3 průvodkyně – Aničku, Kačenku a Evu a se všemi se děti potkávají každý den. Používáme raději slovo průvodce/průvodkyně než učitel. Děti průvodkyním říkají křestním jménem a tykají jim. Vzájemně spolu jednají respektujícím způsobem, srdečně a s úctou. Dbáme na to, aby u nás byly děti šťastné, cítily se bezpečně, mohly projevit své potřeby a touhy. Při své činnosti ale nesmí ohrozit samy sebe či své kamarády a je potřeba, aby dodržovaly společná pravidla. U nich ale děti musí chápat jejich smysl. Proto dětem nic direktivně nezakazujeme, spíše vysvětlujeme. Úlohou průvodkyň je vytvářet takové prostředí, kde se budou děti cítit jistě a bezpečně a budou se učit důvěře v sebe, druhé lidi i svět. Kultivovaností a pravdivostí svého projevu nesmírně děti ovlivňují.

Anna Stejskalová

V Šalamounkově Dvorečku pracuji druhým rokem na plný úvazek. Jsem kvalifikovaná pečující osoba (chůva) pro děti předškolního věku a zkušenosti s dětmi jsem po léta sbírala na faře v Sopotech, kde jsem připravovala volnočasové a vzdělávací programy pro děti. Ve školce pravidelně vedu přípravu předškoláků. 

Mám 4 děti a se svou rodinou žiji v Chotěboři.

 

Kateřina Málková

V Šalamounkově Dvorečku pracuji na plný úvazek od letošního září. Vystudovala jsem logopedii na Pedagogické fakultě v Olomouci a po studiích jsem pracovala v ordinaci klinického logopeda. Ve školce zajišťuje logopedii a hru na flétny s předškoláky.

Mám dva syny a v současné době žiji s rodinou v Sobíňově.

 

Eva Bačkovská

Na částečný úvazek působím v Šalamounkově Dvorečku jako průvodkyně, metodická vedoucí a koordinátor. Po střední pedagogické škole jsem vystudovala speciální pedagogiku v Olomouci a v Brně. Už během studia v Brně jsem začala pracovat v oboru rané péče pro rodiny s malými dětmi se zrakovým a kombimnovaným postižením. Po 6 letech jsem odešla na rodičovskou dovolenou a postupně se mi narodily tři děti. Během tohoto času jsem absolvovala tříletý seminář pro učitele na waldorfské škole a v současné době studuji eurytmii.

Se svojí rodinou žiji v Libické Lhotce.