Lidé

 Ve školním roce 2022/23 máme v Šalamounkově Dvorečku 5 průvodkyň – Evu, Katku, Lenku, Klárku a Radku a se všemi se děti potkávají každý den. Používáme raději slovo průvodce/průvodkyně než učitel. Děti průvodkyním říkají křestním jménem a tykají jim. Vzájemně spolu jednají respektujícím způsobem, srdečně a s úctou. Dbáme na to, aby u nás byly děti šťastné, cítily se bezpečně, mohly projevit své potřeby a touhy. Při své činnosti ale nesmí ohrozit samy sebe či své kamarády a je potřeba, aby dodržovaly společná pravidla. U nich ale děti musí chápat jejich smysl. Proto dětem nic direktivně nezakazujeme, spíše vysvětlujeme. Úlohou průvodkyň je vytvářet takové prostředí, kde se budou děti cítit jistě a bezpečně a budou se učit důvěře v sebe, druhé lidi i svět. Kultivovaností a pravdivostí svého projevu nesmírně děti ovlivňují.

Eva Bačkovská

Na částečný úvazek působím v Šalamounkově Dvorečku jako průvodkyně, metodická vedoucí a koordinátor. Po střední pedagogické škole jsem vystudovala speciální pedagogiku v Olomouci a v Brně. Během studia v Brně jsem začala pracovat v oboru rané péče pro rodiny s malými dětmi se zrakovým a kombimnovaným postižením. Po 6 letech jsem odešla na rodičovskou dovolenou a postupně se mi narodily tři děti. Během tohoto času jsem absolvovala tříletý seminář pro učitele na waldorfské škole a v současné době studuji eurytmii. Se svojí rodinou žiji v Libické Lhotce.

 

Kateřina Málková

V Šalamounkově Dvorečku pracuji na plný úvazek od letošního září. Vystudovala jsem logopedii na Pedagogické fakultě v Olomouci a po studiích jsem pracovala v ordinaci klinického logopeda. Ve školce zajišťuje logopedii a hru na flétny s předškoláky. Mám dva syny a v současné době žiji s rodinou v Sobíňově.

 

Lenka Pavlásková

V  Šalamounkově Dvorečku působím prvním rokem jako průvodkyně na plný úvazek. V současné době dokončuji studium Textilní tvorby na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Své zkušenosti s dětmi jsem nasbírala hlavně jako skautská vedoucí v chotěbořském dívčím oddíle, kde již od střední školy ve volném čase působím.
S rodinou žiji v Chotěboři.

 

 

Radka Soukalová

Od září 2021 působím na částečný úvazek v Lesním klubu Šalamounkův Dvoreček a být průvodkyní dětí ve školce na cestě jejich poznání je mou radostí. Zároveň se velmi učím o rovnováze, svobodě a vůli. Vědění Rudolfa Steinera mne oslovilo před 8mi lety a je mi stále neprokouknutelným kouzlem. V rámci předškolní výchovy pečuji o úvod do Hejného matematiky a miluji číslo 1 (jednota/celek). Současně pracuji pro komunitu ARCHA Beneduktus (pečuji o dárce a získávám nám další peníze na rozvoj i provoz) a MAS Podhůří Železných hor v projektu MAPIII (strategie a rovné příležitosti je mé téma). Dříve jsem pracovala pro Veselou vědu, Český systém kvality služeb či České Švýcarsko o.p.s. Synové Ondra a Kuba navštěvují Svobodnou školu v Chotěboři. Žijeme v malém domku na nádherném místě u Vilémova.