Provoz

Zázemí

Začátkem školního roku 2019 jsme se přestěhovali do lokality Horního Mlýna Chotěboře a většinu dne trávíme v čisté přírodě – v lese, na okolních lukách, v řece…

Vše, co působí na děti, s čím si děti hrají a v jakém prostředí se pohybují, ovlivní jejich osobnost a fantazii. V prvním sedmiletí je dítě jedním velkým „smyslovým orgánem“. Ze svého okolí doslova „nasává“ vše, co je mu nabízeno. Tomu by mělo být přizpůsobeno prostředí dítěte, které má být co nejpřirozenější. Právě proto dbáme na to, aby hračky, vybavení a pomůcky byly z přírodních materiálů, které zprostředkují přiměřené dojmy z okolí dítěte. Dále v naší třídě můžete najít přírodniny, které si mohou samy děti donést z vycházek či výletů – klacíky, kameny, šišky, plody, špalíky, rouno… Pro dětskou hru se také báječně hodí látky různých barev (bavlna, len, vlna, hedvábí). Hra je u nás jedno velké objevování. Nenajdete u nás televizi, počítač ani jinou elektroniku, plasty a hračky propracované do detailu, u kterých už nemá prostor fantazie. I hudba a zpěv jsou u nás naživo – provází nás celý den.
img_1069web

Důležitým prvkem v našem klubu je i roční stolek – místo (polička, skříňka, koutek), které znázorňuje dětem přítomný čas prožívaného ročního období, ale je i odrazem tradičních svátků či místních zvyklostí.

Prostředí v našem klubu je možno si představit jako útulnou domácnost. Pokud je prostředí hřejivé, krásné a milé, je taková i dětská hra. Vytváření tohoto prostředí je neustálým procesem přizpůsobeným měnícímu se ročnímu období a svátkům, do značné míry je ovlivněno i osobnostmi průvodců. Blahodárně zde působí také harmonie barev.

Snažíme se dětem vytvořit připravené prostředí. Podle Marie Montessori je připravené prostředí utvořeno tak, aby umožnilo dítěti zkoumat a učit se maximálně nezávisle. Má dětem pomoci, aby vše dokázaly samy – často jim v tom, aby mohli dělat věci jako dospělí, brání jen nepřipravené prostředí vzhledem k jejich fyzickým možnostem. Nábytek ve třídě je tedy přizpůsoben výšce dětí a všechny předměty  mají rozměry vyhovující fyzickým rozměrům dětí předškolního věku. Děti se také mohou podílet na přípravě svačinky nebo na úklidu. V současnosti fungujeme v provizorních prostorech, usilujeme ale o prostory, ve kterých bychom toto mohli realizovat do detailu.
15037354_981147105330213_5927562359266862203_n

Pobyt venku

Při pobytu venku chceme celý rok chodit na stejná místa, abychom zažili střídání ročního cyklu v přírodě. Venku klademe důraz na to, aby vůči ní děti projevovali respekt, ne pouze trhaly rostliny a květiny. Povzbuzujeme je, aby ke květině přišly, přivoněly si, podívaly se a nechaly ji tam, kde je. Netrháme listy z keřů a květin jen tak, bez důvodu. Venku necháváme děti, aby trávily čas volnou hrou – mají tak možnost v přírodním přirozeném prostředí okusit, jaké je mít své soukromí za stromy a křovisky. Děti hledají brouky, kameny a různé plody, chodí, běhají, padají, lezou, plazí se a balancují, tančí a skáčou – hledají smysl pro rovnováhu a pro vlastní pohyb. Ven chodíme za každého počasí, protože ale některé děti chodí do klubu pět dnů v týdnu a je to pro ně dost fyzicky náročné, přihlížíme i k tomu. I venku na procházkách zpíváme – zpěv vyvolává pocit pohody a radosti.
salamounkuv-dvorecek_na-kastanech

Pro pobyt venku můžeme navštěvovat blízkou zahradu ve Smetanově ulici. Je prostorná se vzrostlými stromy, ohništěm a prostorem pro společná setkání a slavnosti. Kromě tohoto prostoru často chodíme do zámeckého parku, na Sv. Annu, na herní prvek loď v Buttulově ulici a do jiných částí našeho města, se kterým se tímto způsobem seznamujeme.
14264948_936985003079757_7837689645973288145_n

Denní a týdenní rytmus

Orientační rytmus dne (mění se v závislosti na počasí a v souladu s plánem činností):

7:00–8:25 – příchod dětí, přivítání, volná hra, pracovní a výtvarné aktivity
8:30 – ranní kruh, motivační otázka a rozhovor na daný den a téma
9:00–9:15 – svačina, příprava na pobyt venku
9:45–11:45 – pobyt venku
11:45–12.00 – hygiena, příprava na oběd, ztišení se, pohádka
12:00–12:30 – oběd, úklid po obědě
12:30–12:45 – příprava k odpočinku, vyzvedávání dětí po obědě
12:45–14:00 – spánek dětí nebo odpočinkové činnosti, individuální práce s předškoláky
14:00–15.30 – probouzení se, svačina, společné tvoření nebo volná hra dětí, popř. pobyt venku
15:30–16:00 – závěrečný kruh – reflexe dne a rozloučení, vyzvedávání a odchod dětí

Řízené (výtvarné) činnosti během týdne, které se pravidelně střídají

Pondělí – modelování
Úterý – společná příprava svačinky
Středa – malování akvarelovými barvami přírodního původu
Čtvrtek – přírodní materiály s ohledem na roční období
Pátek – vlna a ovčí rouno
14724586_955682531210004_6924837650661497727_n

Slavnosti během roku

Dítě má přirozenou potřebu rytmu nejen co se týká spánku a bdění, klidu a aktivity, ale i opakování pohybu, zvuku a rytmu. Proto je důležité rozdělení dne, týdne, měsíce i roku. Všechno se opakuje v pevném rytmu, střídá se napětí s uvolněním. Slavnosti jsou oživením ročního rytmu a také příležitostí pro setkání nejen dětí, ale i rodičů . Snažíme se o co nejužší spolupráci s rodiči a právě během slavností se máme možnost setkat a poznat – s ostatními rodiči, s kamarády našich dětí a jejich průvodci. Děti velmi silně prožívají také to, že mohou část toho, co se děje ve školce, ukázat mamince, tatínkovi, sourozenci nebo komukoli dalšímu z rodiny.
14963184_984215728356684_8438963547599149330_n

Svatováclavská slavnost- září
Michaelská slavnost – říjen
Martinská slavnost –  listopad
vánoční jarmark – prosinec
Adventní spirála – prosinec
Tříkrálová slavnost -leden
masopust – únor
vynášení Moreny – březen
Velikonoce – Velký pátek a hledání pokladu
jarní slavnost sv. Jiří – duben
otevírání studánek začátek června – květen
Svatojánská slavnost- červen

Prázdniny

Vánoční prázdniny 
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny