Proměny areálu Horního Mlýna

               

Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožnila dotační výzva 7/2019 “Přírodní zahrady” Státního fondu životního prostředí schváleným ministrem životního prostředí a výzva Kraje Vysočina “Sportoviště, klubovny a táborové základny 2022”.

Celkový záměr majitele areálu Horního Mlýna spočívá v jeho postupné regeneraci na multifunkční centrum s hygienickým a odpočinkovým zázemím pro  široké využití veřejnosti, edukační a komunitní činnosti, a proto bylo požádáno o dotaci na pořízení zázemí pro subjekt inspirovaný konceptem lesní mateřské školy a dotaci na vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základní školy.

Zázemí Šalamounkův Dvoreček

Díky tomuto grantu byl pro aktivity lesního dětského klubu Šalamounkův Dvoreček pořízen altán, který umožňuje dětem z Šalamounkova Dvorečku celoročně pobývat venku, sledovat změny v závislosti na ročních obdobích, poznávat vztahy rostlin a zvířat k danému území, vnímat ekologické souvislosti a biologickou rozmanitost.

Terasa altánu poskytuje zastřešené zázemí nejenom pro dětský klub Šalamounkův Dvoreček, ale i pro širokou veřejnost. Kromě altánu mohla být v tomto areálu vybudována šopa, poskytující tolik potřebné úložné prostory.

Zahrada Horní Mlýn

Protože žáci Základní školy Svobodné školy Chotěboř a předškolní děti z dětského lesního klubu již dva roky využívají areál Horního mlýna jako zázemí pro vzdělávací aktivity v přírodě “učení se venku”, byla v rámci tohoto projektu byla vybudována přírodní zahrada, která slouží k výuce ve venkovních prostorách. Zahrada je celoročně využitelná, je rozčleněna do několika funkčních zón: hospodářská část (chov zvířat, pěstitelství), učební zóna (přírodní učebna, oddychová a pozorovací část, edukativní prvky).

O provoz a údržbu zahrady se společně s dětmi a učiteli starají členové spolku SPRSV. 

       

MlýnFEST 2022

PROGRAM:

13:00 – začátek MlýnFESTU 2022

13:15 – úvodní slovo – moderování

13:30 – koncert školní holčičí kapely Bosonožky 

13:45 – Michal a Marta Hájkovi (3 písně, klavír, zpěv)

14:00 – proslov David Šafránek

14:15 –  Michal a Marta Hájkovi (3 písně, klavír, zpěv)

14:30 – divadélko pro nejmenší – O kapičce

14:45 – koncert – Madam v triku

16:00 – koncert – Martin Kyšperský a TRIO

17:00 – Tanec 5 rytmů – s živou hudbou na sále

17:00 – Přibyslavská pimprlata – loutkové divadlo

18:00 – koncert – Vladimír Václavek

20:00 – konec

další doprovodný program: fotokoutek / prohlídka rekonstruované části budovy / stánky lokálních výrobců / chůdochodci / stánek Červeného kříže / výstava starých fotografií HM / dílničky pro děti / bohaté občerstvení / malování hennou / malování na obličej a tetování

OD ZÁŘÍ 2022 PŘIJÍMÁME NOVÉ DĚTI!

Chcete, aby Vaše dítě bylo zdravé, silné a spokojené a hledáte pro něj školku v přírodě?

Přihlaste ho k nám, do Šalamounkova Dvorečku. Do lesa to máme pár kroků…

 

Nabízíme celotýdenní provoz lesního klubu v malebném údolí řeky Doubravy na Horním Mlýně kousek za Chotěboří. Každý den a za každého počasí podnikáme výpravy do okolních lesů a odpoledne trávíme na dvorečku lesního klubu. Jako zázemí nám slouží týpí a maringotka, kde v teple svačíme, obědváme, odpočíváme a tvoříme.

 

Přijímáme děti ve věku od 3 do 6 let do skupiny 15 dětí. Po domluvě přijímáme i děti mladší tří let. Docházku k nám je možné upravit podle potřeb dítěte – od jednoho dne v týdnu až po celotýdenní.

 

Náš přístup a koncept je postaven zejména na láskyplném přijetí dětí. Uvádíme je do života s důvěrou, že svět kolem nás je dobrý. Společně se učíme kladnému vztahu a úctě ke všemu živému, k lidské práci a tvořivosti. Nekonečnou inspirací je nám koloběh a rytmus přírody, tradiční pojetí života a lidových svátků.

 

Po domluvě je možné nás navštívit a strávit s námi pár hodin nebo třeba celý den.

Další informace najdete na webových stránkách lesního klubu www.salamounkuvdvorecek.cz nebo na faceboku/Šalamounkuv Dvoreček

 

Kontaktovat nás můžete na emailové adrese Salamounkuvdvorecek@email.cz nebo na telefonním čísle 737501453.

 

Těšíme se na Vás!

DARUJTE SMYSLUPLNÝ DÁREK – SVĚTLO PRO NAŠE DĚTI

Dlouho jsme se bez venkovních světel obešli, s kratšími dny a živějším děním v budově (například pořádáním kroužků, kurzů, workshopů, přednášek a soukromých akcí) je potřeba to vyřešit.
 
Pojďte před Vánoci rozsvítit naši školu!
 
Můžete si adoptovat jedno svítidlo (případně to dát někomu jako dárek) nebo nám zajistit světlo na dlouhou dobu venku i uvnitř budovy. Darovací certifikáty i originální poděkování máme nachystané!

Není k dispozici žádný popis fotky.

Může jít o obrázek outdoors a tree

Malé nahlédnutí do naší školky… jak to vidí zvenku…

Článek z IDNES.CZ

Venku je mokro a zima, děti ve školce svačí u ohně v indiánském týpí

27. února 2021  9:00
 
Děti v Šalamounkově Dvorečku, zařízení v malebném údolí řeky Doubravy poblíž Chotěboře nahrazujícím běžnou školku, tráví většinu dne venku. Dvě sady oblečení i bot na den jsou tak nezbytností.
 

DARUJME.CZ

DĚTI Z NAŠÍ ŠKOLKY ZAČNOU ČASTO NAVŠTĚVOVAT SVOBODNOU ŠKOLU CHOTĚBOŘ… TA TEĎ HLEDÁ PODPORU….

Svobodná škola Chotěboř je vedle Klubu Šalamounek a dětské skupiny Šalamounkův Dvoreček jedním z projektů, které zaštiťuje chotěbořský Spolek pro rozvoj svobodného vzdělávání, z.s.,

KŘÍDLA PRO SVOBODNOU ŠKOLU CHOTĚBOŘ!

V ROČNÍKŮ MÁME MAX 10 ŽÁKŮ.  RODIČE SE AKTIVNĚ PODÍLEJÍ NA CHODU ŠKOLY. UČITELÉ JSOU VÍCE NEŽ JEN PŘÁTELÉ. DÁVÁ VÁM SMYSL PODPOŘIT INOVATIVNÍ ZMĚNY VE VZDĚLÁVÁNÍ? DÁTE KŘÍDLA NEJEN DĚTEM, ALE I PRŮVODCŮM A VŠEM, KDO O ŠKOLU PEČUJÍ? KAŽDÝ MĚSÍC KOUZLÍME, A NÉ VŽDY VYKOUZLÍME, CO JE POTŘEBA.

Maximum z vašich darů využijeme na platy našich průvodců / učitelů, nákup pomůcek či materiálu, který bude využit při výuce či v odpoledne v družině, na úhradu nákladů na teplo a teplou vodu. Prostě na provoz.

Nejvíce nám pomohou pravidelné dary každý měsíc, například v hodnotě jedné denní kávy. Samozřejmě oceníme i jednorázovou finanční podporu.   

Děkujeme!

KRUH1

ŠKOLA VOLÁ…  po své druhé části

DONOŘI – KMENOVÍ RODIČE – DALI, CO MĚLI, NĚKTEŘÍ DÁVALI DÉLE, PRACOVALI VŠICHNI – I TI, CO NEMOHLI VLOŽIT PENÍZE. O ŠKOLU MÁ ZÁJEM ČÍM DÁL VÍCE DĚTÍ. 

S DOSTAVBOU BUDOVY POTŘEBUJEME POMOCI.

Chceme a potřebujeme být spolu, ale prostory, které v současné době užíváme, nám již nestačí. Dárci nás provází od počátku, další velký krok bez významné pomoci nedokážeme udělat. Předpokládaný rozpočet je 2,3 mil. Kč. Konkrétně bychom potřebovali dostavět druhou část hospodářské budovy. V plánu je nový kotel s komínem, výdejna pokrmů s jídelním stolem, v podkroví jedna malá UČEBNA, dále sklad, sociální zařízení a kuchyňský kout pro děti. 

Není malého daru. Pomůžete?

První část už máme, všichni se  ale nevejdeme.

sal

A na druhou část už sami nestačíme.

ZBOŘENINA

Svatomartinská slavnost

Sint Maarten bedelaar

Srdečně Vás zveme na Svatomartinskou slavnost!

ve středu 11. 11. od 17 hodin na Svaté Anně v Chotěboři

bližší informace najdete před akcí zde a na našem facebooku

Infoschůzka 25. dubna se ruší

Bohužel musíme pro nemoc zrušit informační schůzku plánovanou na 25. dubna. Den otevřených dveří pro nové zájemce dne 26. dubna však proběhne normálně. Tedy sraz bude od 8 do 8:30 před Obchodní akademií, půjde se ven na celé dopoledne. Dětem vezměte pití a svačinu a vhodné a náhradní oblečení.

Informační schůzky

Milí přátelé,

koncem března a během dubna proběhnou celkem 3 setkání k plánovaném provozu Šalamounkova Dvorečku ve školním roce 2019/20. Přijďte zjistit, jak bude fungovat náš lesní klub pro děti od (+ -) 3 do 6 let od tohoto září. Informační schůzky budou i příležitostí, jak zapsat Vaše dítě k docházce.

Poprvé se na Vás budeme těšit ve čtvrtek 28. března od 17 hodin.

Zároveň Vás zveme na „Den otevřených dveří“ – 26. dubna. Více informací na letáku.

Dětský klub Šalamounkův Dvoreček, Obchodní akademie, Na Valech 690, Chotěboř